Dékáni köszöntő

Sok szeretettel köszöntöm a Természettudományi és Műszaki Kar honlapján az Olvasót!

A Természettudományi és Műszaki Kar 2008. január 1-től a Nyugat-magyarországi Egyetem 8 karának egyike. A kar 2002-ben alakult az egykori Berzsenyi Dániel Főiskolán. 1972-ben a matematika, 1983-ban a technika és a fizika szakos általános iskolai tanárképzés is elindult. Ezt követően 1984-ben biológia, földrajz, kémia szakokon is elkezdődött a az oktatás. A múlt század kilencvenes éveiben a kar képzési kínálata tovább bővült a környezettan és a műszaki menedzser alapszakokkal. A kor és a régió gazdaságának igényeihez alkalmazkodva 2015 szeptemberében gépészmérnöki alapszak is indul duális képzési rendszerben. Egyetemi képzésünk a Kitaibel Pál Doktori Iskolában indított doktori programjainkkal vált teljessé.

Jelenleg nyolc alapszakkal, négy tanári és  egy diszciplináris mesterszakkal, 38 különböző variációban párosítható osztatlan tanárképzési szakpár-lehetőséggel és két önálló doktori programmal rendelkezik a kar (Képzések).

Karunkon az oktató- és kutatómunka négy intézetben, tíz intézeti tanszéken, továbbá egy képzési központban folyik, ahol aktív kutató és oktatói, valamint pezsgő diákélet alakult ki (Szervezeti felépítés). Példaként említem a hallgatók által szervezett különböző szaknapokat és szakesteket vagy a hallgatók számára szervezett tanulmányutakat, kirándulásokat, csillagászati észleléseket. Tehetséges hallgatóink a Kunc Adolf Természettudományos Szakkollégium és a tudományos diákkör keretében fejleszthetik tudásukat.  A kar oktatóinak színvonalas kutatói tevékenységét a tudományos cikkek, kiadványok, valamint a karon szervezett számos konferencia és széleskörű nemzetközi kapcsolataink is bizonyítanak.

Karunk szerencsésen - s a Dunántúlon egyedülállóan - ötvözi a képzési sokféleséget. Ennélfogva jó lehetőséget biztosít az itt folyó alap- és alkalmazott kutatásokban az elmélyülésre, hallgatóink számára elméleti és alkalmazott ismeretek megszerzésére. A természettudományi és műszaki alapképzéseinkben széleskörű elméleti ismeretekhez juthatnak hallgatóink. Ezek birtokában különböző mesterszakokon, vagy doktori programokban folytathatják tanulmányaikat, de a gyakorlat számára is széles, jól konvertálható tudás birtokába juthatnak. Ezáltal elhelyezkedési lehetőségeik a gazdaság, az oktatás-kultúra és az államigazgatás területei felé jelentős mértékben növekednek. Végzett hallgatóink a műszaki szakokon megszerzett ismereteikkel keresettek a régió ipari vállalatainál és vállalkozásainál.

Honlapunkon további információk találhatók a választható szakokról, a jelentkezés, a felvételi részleteiről, a karon működő tudományos műhelyekről és a diákéletről.

Őszintén remélem, hogy képzéseink és Szombathely az Ön tetszését is megnyeri és a közeli jövőben személyesen is üdvözölhetem karunkon.

 

Dr. habil. Gyurácz József 

főiskolai tanár
A Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Karának dékánja